Projekty

Výzva na predloženie cenovej ponuky - ZRUŠENÁ !!!

Spololočnosť LITOGRAF s.r.o.  v rámci realizácie projektu Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti LITOGRAF s.r.o., ITMS2014+: 313012X2751, vyhlasuje výzvu na obstaranie predmetu zákazky Digitálne dokončovacie zariadenie pre výrobky z papiera s 3D tlačou.
 
Podklady k výzve nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
 
POZOR! Zmena súťažných podkladov! Zmena návrhu kúpnej zmluvy a predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - AKTUÁLNA

Spololočnosť LITOGRAF s.r.o.  v rámci realizácie projektu Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti LITOGRAF s.r.o., ITMS2014+: 313012X2751, vyhlasuje výzvu na obstaranie predmetu zákazky Digitálne dokončovacie zariadenie pre výrobky z papiera s 3D tlačou.
 
Podklady k výzve nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie