Kategórie
NEWS

GM line for multilayer labels

Thanks to a novelty in our machinery from the GM company, we are the only one in Slovakia to be able to produce full-color multilayer labels from 2,000 pcs.

Thanks to a novelty in our machinery from the GM company, we are the only one in Slovakia to be able to produce full-color multilayer labels from 2,000 pcs. This technology is suitable for plastic labels (whether metallic plastic or white), where the customer can use additional layers for various language mutations, coupons or as a design element.

 

The purchase of the machine as a leader in the field of label printing for nutritional supplements has led us to the fact that end clients are increasingly using companies like Amazon, where central storage, thanks to multiple language variations on a single label, will save much of the cost.

 

In addition to multi-layer labels, GM 350 flex can also laminate, varnish or print labels with metallic foil (cold stamping technology).

Do you need to start your business?

Do you need to start your business? Use one of our contacts and we will be happy to advise you.

GET IN TOUCH!

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Desktop Publishing

Copyright © 2008 - 2023 | Litograf s.r.o., All rights reserved.

Kategórie
Novinky

GM linka pre viacvrstvové etikety

Ako jediný na Slovensku dokážeme vyrábať plnofarebné viacvrstvové etikety už od 2000 kusov.

Vďaka novinke v našom strojovom parku od firmy GM, dokážeme ako jediný na Slovensku vyrábať plnofarebné viacvrstvové etikety už od 2000ks. Táto technológia je vhodná pre plastové etikety (či už metalický plast alebo biely), kde zákazník vie využiť ďalšie vrstvy pre rôzne jazykové mutácie, kupóny alebo ako dizajnový prvok.

K zakúpení stroja nás ako lídra v oblasti tlače etikiet pre doplnky výživy priviedol fakt, že koncoví klienti čoraz viac začínajú využívať spoločnosti ako Amazon, kde im centrálne skladovanie, vďaka viacerým jazykovým mutáciám na jednej etikete, ušetrí veľkú časť nákladov.

GM 350 flex okrem viacvrstvových etikiet, vie etikety aj polaminovať, polakovať, prípadne potlačiť metalickou fóliou (technológiou studenej razby).

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Copyright © 2008 - 2023 | Litograf s.r.o., Všetky práva vyhradené.

Jazyk / Language / Sprache