Kategórie
Blog DE

Mehrlagige Etiketten

Mehrlagige Etiketten ab 2.000 Stück!

Eine Neuheit, die auf dem Markt beim Verkauf mehr und mehr gefordert wird, sind die mehrlagigen Etiketten. Ein Problem tritt jedoch bei der Stückzahl auf, wenn der Kunde auf eine hohe Mindestanzahl von Etiketten stößt, die er für seine Produkte nicht nutzt.

Wir bieten Ihnen eine Lösung an

Wir sind die Einzigen in der Slowakei, die die Produktion von vollfarbigen mehrlagigen Etiketten ab 2.000 Stück anbieten (vollfarbig auch in Kleber). Dank dessen müssen Sie sich keine Sorgen um verbleibende, unbenutzte Etiketten machen. Unsere Maschine GM 350 flex kann dank Kaltprägetechnik mehrlagige Etiketten mit Metallfolie laminieren, lackieren und eventuell auch bedrucken.

Wozu dienen mehrlagige Etiketten?

Bei diesem Etikett haben Sie auch bei viel Text noch die Möglichkeit, die obere Schicht als Designschicht zu nutzen. Sie können dann nach Bedarf zusätzliche Schichten verwenden. Legen Sie alle notwendigen Informationen ein, arbeiten Sie alle Sprachmutationen ein oder erklären Sie, wie das Produkt verwendet werden soll.

Endkunden nutzen zunehmend Unternehmen wie Amazon, die eine zentrale Lagerhaltung bevorzugen. Eine zentrale Lagerung erfordert Sprachmutationen oder mehr oder mehr unterschiedliche Informationen auf dem Etikett. Mehrlagige Etiketten sparen in diesem Fall einen großen Teil der Kosten.

Ihre kreative Verarbeitung wird dem Produkt Glaubwürdigkeit für den Endkunden, aber gleichzeitig auch Klarheit verleihen, damit er gerade das findet, was er sucht.

Verwendung von mehrlagigen Etiketten in Branchen

Nahrungsergänzungsmittel: Wir arbeiten mit allen Branchen zusammen. Am häufigsten produzieren wir jedoch Etiketten für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Hier spart der Kunde dank zentraler Lagerung und mehrerer Sprachversionen Zeit und Kosten, indem er mehr als 12 Sprachversionen auf einem Etikett platzieren kann und sich nicht für jedes Land separat um Lagerung und Etiketten kümmern muss. Diese Ausführung kann Ihnen einen erheblichen Teil der Kosten sparen, insbesondere beim Verkauf über Amazon.

Pharmazeutische Industrie: Ein weiterer Sektor, in dem der Bedarf an diesen Etiketten fast unverzichtbar ist, ist die pharmazeutische Industrie. Hier werden mehrlagige Etiketten insbesondere für die sachgerechte Kommunikation der Dosierung von Medikamenten und rezeptfreien Arzneimitteln genutzt. Die Regelung der Informationen auf diesen Produkttypen ist streng und die Etiketten enthalten viel Text. Daher ist es für ein akzeptableres Erscheinungsbild des Produkts immer gut, eine klare Version des Etiketts zu wählen, die den Kunden anzieht und die Suche nach wichtigen Informationen vereinfacht.

Chemische Industrie: In der Branche des Verkaufs von Chemikalien sind Sicherheitshinweise, Piktogramme, aber auch Informationen, die aufgrund von Vorschriften für diese Produkte auf der Verpackung enthalten sein müssen, von großer Bedeutung. Auch hier sind mehrlagige Etiketten die ideale Lösung.

Lebensmittelindustrie: Alle Lebensmittel auf dem Markt müssen Nährwertangaben zum Produkt enthalten. In spezifischen Fällen, z.B. bei den Informationen für die Zubereitung, ist es interessant, mehrlagige Etiketten zu verwenden, anstatt die Informationen direkt auf der Lebensmittelverpackung unübersehbar zu platzieren.

Verpackungsindustrie: Es geht wieder um die Industrie der Verpackung von Lebensmitteln, die eine sichere Verwendung streng garantiert und die Lebensmittel nicht kontaminiert. Alle Informationen zu Material, Lagerung, Kontakt mit anderen Stoffen und dergleichen können übersichtlich in einem mehrlagigen Etikett statt in einer Packungsbeilage zusammengefasst werden.

Vorteile von mehrlagigen Etiketten

  • Sie stellen einen fast unbegrenzten Raum auf der Produktverpackung dar
  • Sie schaffen ein signifikantes Element, das Ihr Produkt von der Konkurrenz unterscheidet
  • Sie helfen die Kosten für verschiedene Etikettenvarianten zu sparen
  • Sie bieten die Möglichkeit einer kreativen Nutzung bei der Werbung

Die am besten geeigneten Materialien

Diese Technologie eignet sich für Kunststoffetiketten (ob metallischer oder weißer Kunststoff), bei denen der Kunde zusätzliche Schichten für verschiedene Sprachversionen, Coupons oder als Designelement verwenden kann.

Die Etiketten sind in der Regel zu öffnen und können ohne großen Aufwand wieder geschlossen werden. Bei der Form der Produktverpackung und des Etiketts sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wir können die Etiketten mittels 3D-Lackierung überziehen. Als einziges Unternehmen in Europa können wir bei den mehrlagigen Etiketten auch unsere Technologie der 3D-Prägung nutzen.

Bei Interesse werden wir uns Ihnen voll widmen. Wir zeigen Ihnen gerne Muster und erklären den gesamten Prozess. Kontaktieren Sie uns!

Brauchen Sie Ihr Business starten?

Nutzen Sie einen unserer Kontakte und wir beraten Sie gerne.

Kontakte

Litograf s.r.o.
Gogoľová 18
85101 Bratislava

Grafische Abteilung

Kategórie
Blog

Viacvrstvové etikety – Multilayer

Viacvrstvové etikety už od 2 000 ks!

Novinkou, ktorá je na trhu pri predaji čoraz viac a viac žiadaná, sú viacvrstvové etikety. Problém však nastává pri počte kusov, kedy sa zákazník stretáva s vysokým minimálnym počtom etikiet, ktoré pre svoje produkty nevyužije.

My vám ponúkame riešenie

Ako jediní na Slovensku ponúkame výrobu plnofarebných viacvrstvových etikiet už od 2 000 ks (plnofarebne aj do lepidla). Vďaka tomu sa nemusíte báť o zvyšné, nevyužité etikety. Náš GM 350 flex vie viacvrstvové etikety polaminovať, polakovať, prípadne potlačiť, metalickou fóliou vďaka technológii studenej razby.

Na čo slúžia viacvrstvové etikety?

Na tejto etikete máte stále možnosť plne využiť vrchnú vrstvu ako dizajnovú, a to aj pri veľkom množstve textu. Následne môžete využívať ďalšie vrstvy podľa potreby. Vložte všetky potrebné informácie, zapracujte jazykové mutácie alebo vysvetlite, ako používať produkt. 

Koncoví klienti začínajú čoraz viac využívať spoločnosti, ako napríklad Amazon, ktoré praktizujú centrálne skladovanie. Centrálne skladovanie si vyžaduje jazykové mutácie či viaceré či variované informácie na etikete. Viacvrstvové etikety vám v tomto prípade ušetria veľkú časť nákladov. 

Vaše kreatívne spracovanie pridá produktu dôveryhodnosť pre koncového zákazníka, no zároveň prehľadnosť, aby našiel práve to, čo hľadá.

Využitie viacvrstvových etikiet v odvetviach

Výživové doplnky: Spolupracujeme so všetkými odvetviami. Najčastejšie však vyrábame etikety pre odvetvia výživových doplnkov. Tu vďaka centrálnemu skladovaniu a množstvu jazykových mutácii zákazník šetrí čas a náklady, keď dokáže na jednej etikete umiestniť aj viac ako 12 jazykových mutácii a nemusí riešiť skladovanie a etikety separátne pre každú krajinu zvlášť. Tento spôsob vám dokáže ušetriť výraznú časť nákladov hlavne pri predaji cez Amazon.

Farmaceutický priemysel: Ďaľším odvetím, v ktorom je potreba týchto etikiet takmer nevyhnutná, je farmaceutický  priemysel. Tu sa využívajú viacvrstvové etikety najmä pre správne odkomunikovanie dávkovania medikamentov i voľnopredajných liekov. Regulácie o informáciách na týchto typoch produktov sú prísne a obsahujú množstvo textu. Pre prijateľnejší vzhľad produktu je teda vždy dobré zvoliť prehľadnú verziu etikety, ktorá zaujme zákazníka a zjednoduší vyhľadávanie dôležitých informácií. 

Chemický priemysel: V odvetví predaja chemikálií sú nesmierne dôležitou súčasťou bezpečnostné upozornenia, piktogramy, no rovnako informácie, ktoré na balení musia byť kvôli reguláciam o týchto produktoch obsiahnuté. Ideálnym riešením v tomto prípade sú opäť viacvrstvové etikety. 

Potravinový priemysel: Všetky potraviny, ktoré sú na trhu, nutne obsahujú výživové informácie o produkte. V špecifických prípadoch, napríklad pri informácii o príprave, je zaujímavé využiť viacvrstvové etikety miesto neprehľadného rozloženia informácií priamo na obal potraviny. 

Baliaci priemysel: Ide najmä opäť o priemysel balenia potravín, ktorý striktne garantuje nezávadné používanie, ktoré nekontaminuje jedlo. Všetky informácie ohľadom materiálu, skladovania, kontaktu s inými látkami a podobne, môžu byť prehľadne zhrnuté vo viacvrstvovej etikete namiesto príbalového letáku.

Výhody viacvrstvových etikiet

  • Predstavujú takmer neobmedzený priestor na obale produktu 
  • Vytvárajú signifikantný prvok, ktorý odlíši váš produkt od konkurencie 
  • Pomáhajú ušetriť náklady za rôzne variácie etikiet 
  • Ponúkajú možnosť kreatívneho využitia pri propagácii

Najvhodnejšie materiály

Táto technológia je vhodná pre plastové etikety (či už metalický plast alebo biely), kde zákazník vie využiť ďalšie vrstvy pre rôzne jazykové mutácie, kupóny alebo ako dizajnový prvok. 

Etikety sú spravidla otvárateľné a bez väčších ťažkostí sa dajú uzatvoriť opäť. Tvar obalu produktu ani etikety nezohráva vo vašej kreativite žiadnu bariéru. 

Etikety vieme pokryť 3D lakovaním. Ako jediný v Európe vieme na viacvrstvové etikety použiť aj našu technológiu 3D razby.

V prípade záujmu sa vám budeme plne venovať. Radi vám ukážeme vzorky a vysvetlíme celý proces. Kontaktujte nás!

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľová 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Kategórie
Blog

3D razba

Originálne 3D efekty s jedinečnou technológiou v rámci Slovenska, Česka a Rakúska

Či už sa plánujete odlíšiť od konkurencie alebo jednoducho vytvoriť štýlový obal či etikety, otvárame vám svet nových možností, ktoré nemajú v okolí konkurenciu.

Do našej polygrafickej rodiny pribudol jedinečný stroj, ktorý dokáže robiť parciálne 3D lakovanie a 3D razbu bez použitia štočkov a sít.

Je to absolútna novinka na svetovom trhu, ktorá miesto sita na sieťotlač alebo štočkov na razbu, používa špeciálne trysky, ktoré nanesú potrebný dizajn s požadovaným nánosom (výškou laku alebo razby) podľa grafických podkladov a vedia pracovať aj s variabilnými dátami.

Možnosti povrchovej úpravy

Ako už názov napovedá, pomocou tejto technológie dostanú Vaše etikety 3D rozmer. Či už dobre známy 3D lak, ktorý je bežne používaný napríklad na vínových etiketách, vám s našou novou technológiou rozviaže ruky a už nebudete nútení kupovať na každý dizajn osobitné sito, ale môžete (napríklad pri vínach) vylakovať každú odrodu jedinečným dizajnom a nebude vás to stáť ani cent navyše. Príklad: firma Veselý Čaj mala pôvodne na svojich čajoch vylakované iba logo (na všetkých etiketách rovnaké), vďaka našej technológii sme okrem loga vylakovali aj názov na každom čaji. Pri jednej objednávke to tvorilo 19 rôznych lakovaných dizajnov, kde by pri konvenčnej technológií museli vyrobiť 19 sít na lakovanie (jedno cca 120€ – 140€) a u nás tieto náklady kompletne odpadli. (viď príloha).

 

Toto isté platí aj pre 3D razbu, kde každá edícia produktu môže mať nový dizajn razby, prípadne môžete kombinovať aj viac dizajnov razby na niekoľkých etiketách (ak má etiketa rovnaký rozmer) a rátame to ako jeden počet, čo zníži celkovú cenu.

Na aké produkty môžete využiť 3D lak?

Spolupracujeme so všetkými odvetviami a často dostávame dopyty či už ide o potlač na flaše či obaly produktov, ktorým chcú majitelia pridať na hodnote špeciálnym dizajnom.

3D lak a razba vytvára skutočne luxusný vzhľad, ktorý si zákazníci spájajú s vysokou hodnotou. Preto sa bežne stretávame s nasledujúcimi odvetviami, ktoré chcú investovať do tohto špeciálneho prevedenia:

 

Alkoholické nápoje: Od fiaš na whisky po moderný gin, ktorému chcú majitelia dodať prémiový efekt a odlíšiť sa od konkurencie.

Luxusné víno: Všetci vieme, že víno sa môže dramaticky líšiť cenou a bežný konzument len ťažko odlíši kvalitu produktu. Preto sa často rozhoduje aj na základe obalu, hlavne ak ide o prípad darovaného vína. Preto Vás môže malá investícia do prémiového obalu odlíšiť od konkurentov v podobnej cenovej hladine. Môžete si byť istí, že zákazník siahne po Vašej prémiovej flaške.

Craftové pivo: Väčšina craftových pív komunikuje svojim zákazníkom prostredníctvom etikety nejaký príbeh, prípadne ich ponúka ako zberateľské kúsky pre svojich zákazníkov. Tu vďaka špeciálnym efektom prinášajú etikety nové možnosti

Prémiové jedlo: Kvalitný produkt s prémiovými ingredienciami treba podporiť aj kvalitným obalom, ktorý zaujme dnešných náročných konzumentov.

Kozmetika: Po kozmetických produktoch zákazník siaha keď sa chce cítiť výnimočne, dopriať svojej pokožke špeciálnu starostlivosť či sa cítiť krajšie. Preto by mal tento efekt vyžarovať už z obalu kozmetiky.

Zabudnite na obmedzenia pri tvorbe etikety

Ak chcete vytvoriť špeciálny dizajn alebo máte viac druhov produktov, zabudnite na obmedzenie, kde si v rámci šetrenia nákladov musíte v dizajne určiť iba jeden prvok, ktorý bude lakovaný alebo vyrazený, nakoľko pri tejto technológii si môžete dať vyrobiť etikety, kde má každá odroda prípadne produkt, iný prvok razby, či 3D lakovania. Napríklad vinár si vie v razbe alebo laku spraviť každú odrodu a stále neplatí ani za štočky, či sito. Pri konvenčnej technológii by za jeden dizajn zaplatil cca 100€ za štočok alebo 120-140€ za sito na lak. Podotýkam, že výsledná cena pri 3D lakovaní je rovnaká ako pri konvenčných technológiách.

Najvhodnejšie materiály na 3D razbu

3D lak a 3D razba funguje na väčšine samolepiacich materiáloch. Na plastových etiketách je možné dosiahnuť výnimočné detaily, ale tak isto aj papierové vínové materiály sú viac ako vhodné. Tu vám už naše dizajnové štúdio odporučí najvhodnejšie materiály pre vaše potreby a dizajn.

Najvhodnejšie materiály na 3D razbuCena tlače porovnateľná s tradičnými metódami 3D laku

Cena 3D lakovania novou technológiou MGI a klasickými sieťotlačiarskými technológiami je 1:1 a navyše vám odpadávajú investície do sít na 3D lakovanie, čo vám výrazne ušetrí financie.

3D razba je cenovo porovnatelná s konvenčnou 3D razbou. Aj pri razbe odpadávaju náklady na štočky a otvoria vám uplne nové dizajnové možnosti.

Možná tlač už od 1000 kusov

Objem objednávky už pre vás nemusí predstavovať nákladový problém. Nie je nutné objednávať množstvá, ktoré vám zostanú v skladoch zaberať priestor. Ponúkame riešenie. Tlač už od 1000 kusov. Malé firmy a biznisy s obľubou využívajú tlač etikiet v najmenších množstvách. Veľké firmy si však tiež prídu na svoje. Napríklad pri testovaní nových etikiet.

Objednajte si vzorku len za 150 €

Pri záujme vám radi ukážeme vzorky, prípadne vám vieme natlačiť aj vzorky vašich etikiet. Keďže nie je potrebné vyrábať horčíkový štočok, nie ste obmedzení otestovať iba jeden dizajn, ale môžete vyvzorkovať aj viacej variácii.

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľová 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Jazyk / Language / Sprache