Kategórie
Blog DE

Mehrlagige Etiketten

Mehrlagige Etiketten ab 2.000 Stück!

Eine Neuheit, die auf dem Markt beim Verkauf mehr und mehr gefordert wird, sind die mehrlagigen Etiketten. Ein Problem tritt jedoch bei der Stückzahl auf, wenn der Kunde auf eine hohe Mindestanzahl von Etiketten stößt, die er für seine Produkte nicht nutzt.

Wir bieten Ihnen eine Lösung an

Wir sind die Einzigen in der Slowakei, die die Produktion von vollfarbigen mehrlagigen Etiketten ab 2.000 Stück anbieten (vollfarbig auch in Kleber). Dank dessen müssen Sie sich keine Sorgen um verbleibende, unbenutzte Etiketten machen. Unsere Maschine GM 350 flex kann dank Kaltprägetechnik mehrlagige Etiketten mit Metallfolie laminieren, lackieren und eventuell auch bedrucken.

Wozu dienen mehrlagige Etiketten?

Bei diesem Etikett haben Sie auch bei viel Text noch die Möglichkeit, die obere Schicht als Designschicht zu nutzen. Sie können dann nach Bedarf zusätzliche Schichten verwenden. Legen Sie alle notwendigen Informationen ein, arbeiten Sie alle Sprachmutationen ein oder erklären Sie, wie das Produkt verwendet werden soll.

Endkunden nutzen zunehmend Unternehmen wie Amazon, die eine zentrale Lagerhaltung bevorzugen. Eine zentrale Lagerung erfordert Sprachmutationen oder mehr oder mehr unterschiedliche Informationen auf dem Etikett. Mehrlagige Etiketten sparen in diesem Fall einen großen Teil der Kosten.

Ihre kreative Verarbeitung wird dem Produkt Glaubwürdigkeit für den Endkunden, aber gleichzeitig auch Klarheit verleihen, damit er gerade das findet, was er sucht.

Verwendung von mehrlagigen Etiketten in Branchen

Nahrungsergänzungsmittel: Wir arbeiten mit allen Branchen zusammen. Am häufigsten produzieren wir jedoch Etiketten für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Hier spart der Kunde dank zentraler Lagerung und mehrerer Sprachversionen Zeit und Kosten, indem er mehr als 12 Sprachversionen auf einem Etikett platzieren kann und sich nicht für jedes Land separat um Lagerung und Etiketten kümmern muss. Diese Ausführung kann Ihnen einen erheblichen Teil der Kosten sparen, insbesondere beim Verkauf über Amazon.

Pharmazeutische Industrie: Ein weiterer Sektor, in dem der Bedarf an diesen Etiketten fast unverzichtbar ist, ist die pharmazeutische Industrie. Hier werden mehrlagige Etiketten insbesondere für die sachgerechte Kommunikation der Dosierung von Medikamenten und rezeptfreien Arzneimitteln genutzt. Die Regelung der Informationen auf diesen Produkttypen ist streng und die Etiketten enthalten viel Text. Daher ist es für ein akzeptableres Erscheinungsbild des Produkts immer gut, eine klare Version des Etiketts zu wählen, die den Kunden anzieht und die Suche nach wichtigen Informationen vereinfacht.

Chemische Industrie: In der Branche des Verkaufs von Chemikalien sind Sicherheitshinweise, Piktogramme, aber auch Informationen, die aufgrund von Vorschriften für diese Produkte auf der Verpackung enthalten sein müssen, von großer Bedeutung. Auch hier sind mehrlagige Etiketten die ideale Lösung.

Lebensmittelindustrie: Alle Lebensmittel auf dem Markt müssen Nährwertangaben zum Produkt enthalten. In spezifischen Fällen, z.B. bei den Informationen für die Zubereitung, ist es interessant, mehrlagige Etiketten zu verwenden, anstatt die Informationen direkt auf der Lebensmittelverpackung unübersehbar zu platzieren.

Verpackungsindustrie: Es geht wieder um die Industrie der Verpackung von Lebensmitteln, die eine sichere Verwendung streng garantiert und die Lebensmittel nicht kontaminiert. Alle Informationen zu Material, Lagerung, Kontakt mit anderen Stoffen und dergleichen können übersichtlich in einem mehrlagigen Etikett statt in einer Packungsbeilage zusammengefasst werden.

Vorteile von mehrlagigen Etiketten

  • Sie stellen einen fast unbegrenzten Raum auf der Produktverpackung dar
  • Sie schaffen ein signifikantes Element, das Ihr Produkt von der Konkurrenz unterscheidet
  • Sie helfen die Kosten für verschiedene Etikettenvarianten zu sparen
  • Sie bieten die Möglichkeit einer kreativen Nutzung bei der Werbung

Die am besten geeigneten Materialien

Diese Technologie eignet sich für Kunststoffetiketten (ob metallischer oder weißer Kunststoff), bei denen der Kunde zusätzliche Schichten für verschiedene Sprachversionen, Coupons oder als Designelement verwenden kann.

Die Etiketten sind in der Regel zu öffnen und können ohne großen Aufwand wieder geschlossen werden. Bei der Form der Produktverpackung und des Etiketts sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wir können die Etiketten mittels 3D-Lackierung überziehen. Als einziges Unternehmen in Europa können wir bei den mehrlagigen Etiketten auch unsere Technologie der 3D-Prägung nutzen.

Bei Interesse werden wir uns Ihnen voll widmen. Wir zeigen Ihnen gerne Muster und erklären den gesamten Prozess. Kontaktieren Sie uns!

Brauchen Sie Ihr Business starten?

Nutzen Sie einen unserer Kontakte und wir beraten Sie gerne.

Kontakte

Litograf s.r.o.
Gogoľová 18
85101 Bratislava

Grafische Abteilung

Kategórie
Blog

Viacvrstvové etikety – Multilayer

Viacvrstvové etikety už od 2 000 ks!

Novinkou, ktorá je na trhu pri predaji čoraz viac a viac žiadaná, sú viacvrstvové etikety. Problém však nastává pri počte kusov, kedy sa zákazník stretáva s vysokým minimálnym počtom etikiet, ktoré pre svoje produkty nevyužije.

My vám ponúkame riešenie

Ako jediní na Slovensku ponúkame výrobu plnofarebných viacvrstvových etikiet už od 2 000 ks (plnofarebne aj do lepidla). Vďaka tomu sa nemusíte báť o zvyšné, nevyužité etikety. Náš GM 350 flex vie viacvrstvové etikety polaminovať, polakovať, prípadne potlačiť, metalickou fóliou vďaka technológii studenej razby.

Na čo slúžia viacvrstvové etikety?

Na tejto etikete máte stále možnosť plne využiť vrchnú vrstvu ako dizajnovú, a to aj pri veľkom množstve textu. Následne môžete využívať ďalšie vrstvy podľa potreby. Vložte všetky potrebné informácie, zapracujte jazykové mutácie alebo vysvetlite, ako používať produkt. 

Koncoví klienti začínajú čoraz viac využívať spoločnosti, ako napríklad Amazon, ktoré praktizujú centrálne skladovanie. Centrálne skladovanie si vyžaduje jazykové mutácie či viaceré či variované informácie na etikete. Viacvrstvové etikety vám v tomto prípade ušetria veľkú časť nákladov. 

Vaše kreatívne spracovanie pridá produktu dôveryhodnosť pre koncového zákazníka, no zároveň prehľadnosť, aby našiel práve to, čo hľadá.

Využitie viacvrstvových etikiet v odvetviach

Výživové doplnky: Spolupracujeme so všetkými odvetviami. Najčastejšie však vyrábame etikety pre odvetvia výživových doplnkov. Tu vďaka centrálnemu skladovaniu a množstvu jazykových mutácii zákazník šetrí čas a náklady, keď dokáže na jednej etikete umiestniť aj viac ako 12 jazykových mutácii a nemusí riešiť skladovanie a etikety separátne pre každú krajinu zvlášť. Tento spôsob vám dokáže ušetriť výraznú časť nákladov hlavne pri predaji cez Amazon.

Farmaceutický priemysel: Ďaľším odvetím, v ktorom je potreba týchto etikiet takmer nevyhnutná, je farmaceutický  priemysel. Tu sa využívajú viacvrstvové etikety najmä pre správne odkomunikovanie dávkovania medikamentov i voľnopredajných liekov. Regulácie o informáciách na týchto typoch produktov sú prísne a obsahujú množstvo textu. Pre prijateľnejší vzhľad produktu je teda vždy dobré zvoliť prehľadnú verziu etikety, ktorá zaujme zákazníka a zjednoduší vyhľadávanie dôležitých informácií. 

Chemický priemysel: V odvetví predaja chemikálií sú nesmierne dôležitou súčasťou bezpečnostné upozornenia, piktogramy, no rovnako informácie, ktoré na balení musia byť kvôli reguláciam o týchto produktoch obsiahnuté. Ideálnym riešením v tomto prípade sú opäť viacvrstvové etikety. 

Potravinový priemysel: Všetky potraviny, ktoré sú na trhu, nutne obsahujú výživové informácie o produkte. V špecifických prípadoch, napríklad pri informácii o príprave, je zaujímavé využiť viacvrstvové etikety miesto neprehľadného rozloženia informácií priamo na obal potraviny. 

Baliaci priemysel: Ide najmä opäť o priemysel balenia potravín, ktorý striktne garantuje nezávadné používanie, ktoré nekontaminuje jedlo. Všetky informácie ohľadom materiálu, skladovania, kontaktu s inými látkami a podobne, môžu byť prehľadne zhrnuté vo viacvrstvovej etikete namiesto príbalového letáku.

Výhody viacvrstvových etikiet

  • Predstavujú takmer neobmedzený priestor na obale produktu 
  • Vytvárajú signifikantný prvok, ktorý odlíši váš produkt od konkurencie 
  • Pomáhajú ušetriť náklady za rôzne variácie etikiet 
  • Ponúkajú možnosť kreatívneho využitia pri propagácii

Najvhodnejšie materiály

Táto technológia je vhodná pre plastové etikety (či už metalický plast alebo biely), kde zákazník vie využiť ďalšie vrstvy pre rôzne jazykové mutácie, kupóny alebo ako dizajnový prvok. 

Etikety sú spravidla otvárateľné a bez väčších ťažkostí sa dajú uzatvoriť opäť. Tvar obalu produktu ani etikety nezohráva vo vašej kreativite žiadnu bariéru. 

Etikety vieme pokryť 3D lakovaním. Ako jediný v Európe vieme na viacvrstvové etikety použiť aj našu technológiu 3D razby.

V prípade záujmu sa vám budeme plne venovať. Radi vám ukážeme vzorky a vysvetlíme celý proces. Kontaktujte nás!

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľová 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Jazyk / Language / Sprache