Kategórie
NEWS

We have won!

Our success In the finals of the Digital Labels & Packaging competition, we won as the best label in the category of excellence in finishing and embellishment
3D-razba-etikety

We would like to share our success with you. In the finals of the Digital Labels & Packaging competition, we won as the best label in the category of excellence in finishing and embellishment and also as the best label of the entire competition among 14 categories. We were opposed by companies from all over the world (eg Australia, America, Vietnam, South Africa).

The label was printed on black velvet PP and we used the techniques of metallic doming, 3D varnish, partial varnish using black ink, and a special die.

digital-labels-&-packaging

Do you need to start your business?

Do you need to start your business? Use one of our contacts and we will be happy to advise you.

GET IN TOUCH!

Litograf s.r.o.
Gogoľová 18
85101 Bratislava

Desktop Publishing

Copyright © 2008 - 2021 | Litograf s.r.o., All rights reserved.

Kategórie
Novinky

Zvíťazili sme!

logo-litograf.png

váš špecialista na etikety.

Úspech vo finále na súťaži Digital Labels & Packaging. Vyhrali sme, ako najlepšia etiketa v kategórii excelencia v donokončovaní a zušlachťovaní.
3D-razba-etikety

Radi by sme vám zdelili náš úspech 😊 vo finále na súťaži Digital Labels & Packaging sme vyhrali, ako najlepšia etiketa v kategórii excelencia v donokončovaní a zušlachťovaní 🤩 a aj ako najlepšia etiketa celej súťaže spomedzi 14 kategorii. Proti nám stáli firmy z celého sveta (napr. Austrálie, Ameriky, Vietnamu, Južnej Afriky).

Etiketa bola tlačená na čierne zamatové PP a použili sme techniky metalického domingu, 3D laku, parciálneho laku pomocou čierneho atramentu, a špeciálny výsek.

digital-labels-&-packaging

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľová 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Jazyk / Language / Sprache